Movie Romance | Goddess of The Next Class | Campus Love Story film, Full Movie HD

Movie Romance | Goddess of The Next Class | Campus Love Story film, Full Movie HD

Download Movie

Synopsis: The Romance Movie “Goddess of The Next Class ” is about a campus love story of Ma Da and Tao Aiai, the Campus Goddess.

Studio: Jersey Film
Producer: David Kuan
Director: David Kuan
Writer: Liang Xiaoxiao Zhu Bei
Starring: Xue Wenjun, Xia Xingling, Chen Yuxing, Cheng Jian, Wang Haoyu, Li Xiaojing
Genres: #Campus, Youth, #Romance #LoveStory

Link of Our Channels:
—-Q1Q2 Movie Channel Official:

—-Q1Q2 Chinese Drama Channel:

—-Moxi New Movie Trailers 2021:

—-Moxi Music Channel:

—-Moxi Movie Channel Official:

—-Moxi Romance Movie Channel English:

Download Movie Movie Romance | Goddess of The Next Class | Campus Love Story film, Full Movie HD