ਜੇਠ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕੰਡਾ / Best Punjabi Short Movies 2021/ Film Media

ਜੇਠ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕੰਡਾ / Best Punjabi Short Movies 2021/ Film Media

Download Movie

Director :- Laddi Sharma

Story :- Billa Nagri

Cast :-
Gopi Rai
Arb Chahal
Harman Bath
Deep
Sultan Khan
Twinkle Sharma

Alcohol consumption is bad for health

Thanks For Watching ?

Download Movie ਜੇਠ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕੰਡਾ / Best Punjabi Short Movies 2021/ Film Media